Några andra vattensporter

 

Simhopp

Att titta på simhopp tycker många är en rolig sysselsättning vid OS och liknade tävlingar. Det är fascinerande vad hopparna åstadkommer i luften samtidigt som det ser ganska riskfyllt ut.

Simhoppen delas upp i två kategorier – svikthopp och höga hopp.

  • Svikthopp innebär att man hoppar på en trampolin för att komma högre upp i luften och på så sätt göra volter och konster redan vid upphoppet. Svikthoppen brukar även ta plats från trampoliner som inte är lika högt belägna som plattformskanterna vid höga hopp. Svikthoppen brukar ske på en meter eller tre meter.
  • Höga hopp sker från kanter från 5 meter och uppåt. ibland står simhopparen på händer för att sedan falla nedåt i vattnet.

I simhopp ska man göra olika konster då det är en bedömningssport. Det finns många olika stilar som simhoppare gör i luften.

  • Skruvhopp
  • Rak stil
  • Rotation framåt eller bakåt.
  • Pik m.m.

Konstsim eller synkroniserad simning

Att utöva konstsim betyder att man, i en grupp eller i par, gör artistiska rörelser till musik eller blir bedömd utifrån teknik. Detta kan vara svårt när alla i gruppen skall utföra rörelserna samtidigt och så perfekt som möjligt.